Từ khoá:du luat lam trong sach bo may chinh tri

Quốc hội Pháp thông qua dự luật làm trong sạch bộ máy chính trị

Ngày 9/8, với số phiếu ủng hộ áp đảo, Quốc hội Pháp đã thông qua một dự luật nhằm làm trong sạch bộ máy chính trị quốc gia. Dự luật được thông qua với 412 phiếu ủng hộ và 74 phiếu phản đối.

VIDEO

Mấy ngày nay ông Trần Văn Dương lo lắng vì hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Nhiều lần tìm thương lái thu mua nhưng do giá mua rất thấp nên nếu bán ở thời điểm này, ông sẽ lỗ nặng.