Từ khoá:gia ban xang dau

Vì sao giá xăng dầu trong nước lại tính giá quốc tế?

Mặc dù Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn đáp ứng tới 90% nhu cầu trong nước nhưng hiện nay giá bán xăng dầu của hai nhà máy này đều được tính theo giá thế giới.

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.