gia bong

Tag: gia bong

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 12/5 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 12/5

  09:46' - 12/05/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/5/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 09/5/2022 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 09/5/2022

  09:55' - 09/05/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 08/5/2022.

 • Bảng tổng hợp giá nông sản hôm nay 28/4 Hàng hoá

  Bảng tổng hợp giá nông sản hôm nay 28/4

  09:26' - 28/04/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/4/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 27/4 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 27/4

  10:58' - 27/04/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 26/4/2022.

 • Cập nhật bảng giá nông sản mới nhất Hàng hoá

  Cập nhật bảng giá nông sản mới nhất

  09:47' - 21/04/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 20/4/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 20/4 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 20/4

  09:58' - 20/04/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 19/4/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 18/4 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 18/4

  10:09' - 18/04/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 17/4/2022.

 • Giá nông sản chi tiết hôm nay 8/4 Hàng hoá

  Giá nông sản chi tiết hôm nay 8/4

  08:51' - 08/04/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 07/4/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay

  09:42' - 04/04/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 03/4/2022.

 • Giá nông sản chi tiết hôm nay 25/3 Hàng hoá

  Giá nông sản chi tiết hôm nay 25/3

  08:43' - 25/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 23/3/2022 Thị trường

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 23/3/2022

  09:16' - 23/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3/2022.

 • Giá bông của Mỹ tăng lên mức cao của 10 năm Hàng hoá

  Giá bông của Mỹ tăng lên mức cao của 10 năm

  16:18' - 22/03/2022

  Chốt phiên giao dịch ngày 21/3, giá bông tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập niên do hạn hán kéo dài tại miền Trung nước này.

 • Giá nông sản cập nhật mới nhất Hàng hoá

  Giá nông sản cập nhật mới nhất

  10:10' - 16/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 14/3/2022 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 14/3/2022

  09:22' - 14/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3/2022.

 • Giá nông sản hôm nay 11/3 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 11/3

  09:35' - 11/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3/2022.