gia cacao

Tag: gia cacao

 • Giá nông sản chi tiết hôm nay 25/3 Hàng hoá

  Giá nông sản chi tiết hôm nay 25/3

  08:43' - 25/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 23/3/2022 Thị trường

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 23/3/2022

  09:16' - 23/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3/2022.

 • Giá nông sản cập nhật mới nhất Hàng hoá

  Giá nông sản cập nhật mới nhất

  10:10' - 16/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 14/3/2022 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 14/3/2022

  09:22' - 14/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3/2022.

 • Giá nông sản hôm nay 11/3 Hàng hoá

  Giá nông sản hôm nay 11/3

  09:35' - 11/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3/2022.

 • Cập nhật giá nông sản thế giới mới nhất Hàng hoá

  Cập nhật giá nông sản thế giới mới nhất

  09:16' - 10/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 09/3/2022.

 • Bảng giá nông sản hôm nay Hàng hoá

  Bảng giá nông sản hôm nay

  09:15' - 09/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 08/3/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 08/3/2022 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 08/3/2022

  09:32' - 08/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 07/3/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 2/3/2022 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 2/3/2022

  09:15' - 02/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 01/3/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 1/3 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 1/3

  09:42' - 01/03/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 28/2 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 28/2

  09:41' - 28/02/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 25/2/2022.

 • Bảng giá nông sản hôm nay 21/2 Hàng hoá

  Bảng giá nông sản hôm nay 21/2

  09:31' - 21/02/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 18/2/2022.

 • Cập nhật giá cà phê, cacao, ngô hôm nay 18/2 Hàng hoá

  Cập nhật giá cà phê, cacao, ngô hôm nay 18/2

  09:29' - 18/02/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 17/2/2022.

 • Chi tiết giá nông sản hôm nay 16/2 Hàng hoá

  Chi tiết giá nông sản hôm nay 16/2

  09:29' - 16/02/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 15/2/2022.

 • Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 15/2/2022 Hàng hoá

  Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 15/2/2022

  09:51' - 15/02/2022

  Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/2/2022.