gia usd

Tag: gia usd

 • Giá USD hôm nay 10/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 10/8

  08:58' - 10/08/2021

  Sáng nay giá USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 9/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/8

  08:46' - 09/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định trong khi Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt giảm.

 • Giá USD hôm nay 6/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/8

  08:36' - 06/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng, trong khi đồng USD duy trì ổn định.

 • Giá USD hôm nay 5/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/8

  08:41' - 05/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) có xu hướng tăng.

 • Giá USD hôm nay 4/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 4/8

  08:38' - 04/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD biến động trái chiều còn giá Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm.

 • Giá USD hôm nay 2/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/8

  08:42' - 02/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD biến động trái chiều, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 30/7 giảm mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/7 giảm mạnh

  08:41' - 30/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng mạnh.

 • Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng Ngân hàng

  Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng

  08:58' - 29/07/2021

  Sáng nay, giá USD giảm mạnh và giá Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 28/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 28/7

  08:49' - 28/07/2021

  Sáng nay, giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

 • Giá USD hôm nay 27/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/7

  08:55' - 27/07/2021

  Sáng nay, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ít biến động.

 • Giá USD hôm nay 26/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 26/7

  09:05' - 26/07/2021

  Sáng nay, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 23/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 23/7

  08:29' - 23/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng USD và đồng NDT biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 22/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/7

  08:44' - 22/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, khi giá đồng USD có xu hướng giảm thì giá đồng Nhân dân tệ (NDT) lại tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 21/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/7

  09:11' - 21/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng ngày 21/7, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) có sự biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/7

  08:58' - 20/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, trong khi giá USD nhích tăng nhẹ thì đồng NDT lại giảm giá đáng kể