Từ khoá:ke hoach hanh dong tang truong xanh

Tính khả thi cho chiến lược tăng trưởng xanh cấp tỉnh

Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cần đảm bảo tính khả thi về tài chính, năng lực thực hiện, chú trọng đến tính đa mục tiêu, liên vùng, liên ngành và có sự tham gia của cộng đồng.

Tăng trưởng xanh tác động như nào tới doanh nghiệp Việt Nam?

Tăng trưởng xanh đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc lựa chọn tăng trưởng xanh.

Sử dụng hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng

Các chủ công trình hỗ trợ kỹ thuật miễn phí để khảo sát, mô phỏng năng lượng nhằm xác định quy mô tiết giảm mức năng lượng sử dụng cũng như phát thải khí nhà kính khi xây mới hoặc cải tạo công trình.

VIDEO

Tại 1 số chợ đầu mối trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước đã có dấu hiệu buông lỏng quản lý dẫn tới việc các ban quản lý chợ tự tung tự tác, đặt ra nhiều khoản thu vô lý mà không có hóa đơn chứng từ gây khó khăn, phiền nhiễu cho tiểu thương.