Từ khoá:kiem tra chuyen nganh

Bất cập thủ tục thông quan cản trở Việt Nam trong cạnh tranh thương mại

Bất cập trong thủ tục thông quan đang cản trở Việt Nam trong cải thiện sức cạnh tranh thương mại. Trong đó kiểm tra chuyên ngành là một phần của thủ tục thông quan hàng hóa do các bộ, ngành thực hiện.

Các điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã rà soát, tổng hợp các điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại 6 Luật.

Việt Nam tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng từ cắt giảm thủ tục kinh doanh

Theo đánh giá của WB, nhờ cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, Việt Nam năm 2017 đã tiết kiệm 4.000 tỷ đồng; năm 2018 tiết kiệm 6.300 tỷ đồng.

Cổng kết nối một cửa ASEAN còn “nghẽn” trong thời gian cao điểm

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, việc cắt giảm các thủ tục chuyên ngành trong thời gian qua còn yếu kém trong thái độ thực thi chính sách. Mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao.

Nông nghiệp cắt giảm 122 thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổng số 386 thủ tục hành chính.

Thời gian kiểm tra chuyên ngành vẫn kéo dài, gây khó cho doanh nghiệp

Trong vài năm trở lại đây, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã có chuyển biến khá tốt nhưng đây vẫn là vấn đề nổi cộm, nhức nhối đối với các doanh nghiệp.

Ngành nông nghiệp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng (trên 77%).

Thuận tiện, minh bạch nhờ kết nối một cửa quốc gia

Cổng thông tin một cửa quốc gia đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhân lực, hàng hóa được thông quan nhanh chóng, thuận tiện hơn so với thủ tục giấy trước kia.

Kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp phải về một đầu mối từ 1/1/2019

Thứ trưởng Hà Công Tuấn yêu cầu, từ 1/1/2019 các đơn vị chuyên ngành thuộc bộ phải hoàn thành việc đưa kiểm tra chuyên ngành về một đầu mối.

Bất cập trong kiểm tra kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Tìm kiếm các giải pháp, kiến nghị cải cách thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, song vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước.

VIDEO

Hàng trăm mẫu mã bánh trung thu “handmade” đang được rao bán online. Nếu không thực hiện đăng ký, công bố tiêu chuẩn chất lượng và nhãn hàng hóa theo quy định thì sẽ bị xử phạt.