Từ khoá:lan song bao ho

WB cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ sẽ tác động tới kinh tế toàn cầu

Theo WB, những động thái gia tăng thuế quan trên toàn thế giới sẽ gây ra những hậu quả bất lợi lớn cho hoạt động thương mại và kinh doanh trên toàn cầu.

Thương mại toàn cầu trước làn sóng bảo hộ

Có một thực tế là hàng nghìn các biện pháp bảo hộ thương mại đã được áp dụng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đến nay nhiều biện pháp vẫn được duy trì.

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.