Từ khoá:lienvietpostbank

Ngân hàng lãi lớn nhờ tăng thu từ dịch vụ

Nhờ đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, một số ngân hàng thu lãi cao trong quý 2/2019. Tuy nhiên, nợ xấu của một số ngân hàng cũng có xu hướng tăng trở lại. 

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?