Từ khoá:nghi quyet 01 nq cp

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp phát triển KTXH

Ngày đầu tiên của năm mới - 1/1/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Phương châm hành động 12 chữ của Chính phủ cho năm 2020

Ngày 30/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trình bầy dự thảo Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Thử thách cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng

Bước sang năm 2019, thực hiện nội dung tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tại Nghị quyết 01 tiếp tục được Bộ Xây dựng chú trọng.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2019

Ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nghị quyết 01/NQ-CP: Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên

Ngay khi Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, hầu hết các bộ, ngành địa phương đã khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đổi mới tư duy và điều hành: Động lực mới cho phát triển kinh tế

GDP quý I/2018 là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây cho thấy, chính sách điều hành kinh tế đã thực sự hiệu quả và tạo nên sự đột phá phát triển kinh tế.

Kiến nghị giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Cần đẩy nhanh và mạnh các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg.

Bộ Công Thương ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

VIDEO

Trước diễn biến của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng quyền lợi và đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới cho khách hàng.