Từ khoá:nhan dinh dien bien gia ca nam 2019

Nhận định diễn biến thị trường, giá cả Việt Nam năm 2019

Năm 2019, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới mức 4%.

VIDEO

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định, thế giới đang ở một “thời điểm quyết định”, đòi hỏi các quốc gia nỗ lực hơn nữa và “hành động nhanh chóng” để ngặn chặn bùng phát đại dịch.