Từ khoá:nong lam truong

Quản lý đất nông, lâm trường-Bài cuối: Đảm bảo tính đồng bộ và tổng thế

Để đảm bảo tính đồng bộ và tổng thể đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, cần sớm hoàn thiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường”.

Chậm sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Các doanh nghiệp sau khi sắp xếp một số đơn vị đã xử lý được tồn tại về tài chính, tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã cụ thể.

Sắp xếp, đổi mới hoạt động công ty nông, lâm nghiệp ở Bắc Giang

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, tỉnh Bắc Giang đã bám sát Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 118 và các văn bản của trung ương và có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ.

VIDEO

Mất nước, nước được cấp vẫn có mùi, người dân tại những quận bị ảnh hưởng từ nguồn nước sông Đà đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Giải pháp tình thế là đi mua nước đóng chai về dùng.