Từ khoá:phu cap luu tru

Từ ngày 1/7, tăng công tác phí cho cán bộ, công chức

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác sẽ tăng lên 200.000 đồng/ngày kể từ 1/7 theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

VIDEO

“Sống ảo” là một hệ quả và gắn liền với sự hình thành phát triển của mạng xã hội. Người dùng mạng xã hội liên tục bị cuốn theo vòng xoáy của thế giới “vô thực và cảm xúc của đám đông”.