Từ khoá:quan ly tai nguyen

Làm gì để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước?

Công tác quản lý về tài nguyên nước vẫn còn một số khó khăn, tồn tại do thông tin, dữ liệu, số liệu điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước còn thiếu, phân tán.

Quản lý tài nguyên nước dựa trên tiếp cận thị trường

Quản lý tài nguyên nước bền vững đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi Việt Nam chủ động được chưa tới 30% nguồn nước, gần 70% còn lại là lượng nước phát sinh từ bên ngoài lãnh thổ quốc gia.

Bám sát công tác quy hoạch tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu cát

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu khoáng sản thô (bao gồm cả cát); chỉ xuất khẩu các loại sản phẩm đã qua chế biến sâu, có giá trị.

Khai mạc chương trình đào tạo quốc tế chuyên đề “Quản lý nước đô thị”

Ngày 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cùng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chương trình đào tạo quốc tế chuyên đề “Quản lý nước đô thị”.

Tham nhũng “ngốn” gần 2% GDP của thế giới

Kết quả gây bất ngờ này chỉ phản ánh khoản thiệt hại tài chính do các hành vi tham nhũng gây ra và chưa tính tới những thiệt hại về cơ hội, về năng suất lao động, và sự đổi mới.

VIDEO

Lần đầu tiên tại Việt Nam, siêu thị ảo VinMart 4.0 (Virtual Store) chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, ứng dụng mua sắm ưu việt Scan & Go được VinMart mở rộng phạm vi tới 73 siêu thị trên cả nước.