Từ khoá:quy dinh muc luong co so

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Chính thức tăng lương cơ sở từ 1/5

Từ 1/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng – đây là nội dung Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành.

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.