Từ khoá:tang luong co ban

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Công ty Crystal Martin Việt Nam sẽ tăng mức lương cơ bản cho công nhân

Công ty Crystal Martin Việt Nam cam kết đảm bảo tổng thu nhập thực lĩnh của công nhân theo chính sách mới luôn bằng hoặc lớn hơn 250 nghìn đồng cách tính cũ trong cùng điều kiện.

Tăng lương thời điểm này là phù hợp

Việc điều chỉnh tăng lương cơ bản được nhiều đại biểu quốc hội đồng tình đánh giá cao sự quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ trong việc điều chỉnh tăng lương lần này.

Tăng lương thời điểm này là phù hợp

Việc điều chỉnh tăng lương cơ bản được nhiều đại biểu quốc hội đồng tình đánh giá cao sự quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ trong việc điều chỉnh tăng lương lần này.

VIDEO

Mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất lúa được coi là mô hình tối ưu nhất cho mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhưng giờ khó nhân rộng do thiếu vốn.