Từ khoá:thanh xuan

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 21/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 21/5 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 20/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 20/5 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 19/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 19/5 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 18/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 18/5 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 17/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 17/5 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 16/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 16/5 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 15/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 15/5 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 14/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 14/5 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 13/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 13/5 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 12/5

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 12/5 cập nhật mới nhất.

VIDEO

Nước sông Tô Lịch từ nhiều năm nay luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối, là điểm đen về ô nhiễm. Để khắc phục điều này đơn vị chức năng đã có nhiều giải pháp. Tuy nhiên, sau những nỗ lực thì ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. Vậy liệu có biện pháp nào để làm sạch con sông Tô Lịch hay không?