Từ khoá:thong quan nong san

Rút ngắn thời gian thông quan để giảm ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh

Việc phối hợp giữa các cơ quan bộ, ngành và địa phương với phía Trung Quốc để giảm thời gian thông quan sẽ giúp giải quyết tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?