Từ khoá:tinh giam bo may nha nuoc

Kho bạc nhà nước sắp xếp tinh gọn bộ máy

Năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước cắt giảm được 294 cấp phòng thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; rà soát, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện, trên 1950 cấp tổ đội thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

VIDEO

Mất nước, nước được cấp vẫn có mùi, người dân tại những quận bị ảnh hưởng từ nguồn nước sông Đà đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Giải pháp tình thế là đi mua nước đóng chai về dùng.