tong bi thu nguyen phu trong hoi dam voi tong bi thu