Từ khoá:tong dieu tra dan so va nha o nam 2019

Tp. Hồ Chí Minh phát sinh lỗi đồng bộ dữ liệu trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở

Trong quá trình tổng điều tra tại Tp. Hồ Chí Minh, điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại các hộ còn gặp khó khăn do phát sinh lỗi trong quá trình đồng bộ dữ liệu.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Điều tra bổ sung tránh bỏ sót

Trong 03 ngày tới (ngày 26, 27 và 28/4/2019), gia đình hoặc người dân chưa được điều tra viên thống kê trực tiếp đến hộ để hỏi thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ sẽ điều tra bổ sung.

Tổng điều tra dân số và nhà ở làm căn cứ phát triển KT-XH của Đồng Tháp

Kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một trong những cơ sở quan trọng để tỉnh hoạch định chính sách kinh tế xã hội, việc làm phù hợp cho Đồng Tháp.

Số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được sử dụng rộng rãi

Kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được sử dụng rộng rãi, có hiệu quả trong việc đánh giá, xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội.

Tận dụng tối đa các lợi thế của công nghệ thông tin trong tổng điều tra dân số

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có những đổi mới như: ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn là cực kỳ quan trọng, việc thu thập được thông tin phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng dân số và nhà ở.

Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ bắt đầu thực hiện từ 1/4/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ việc nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 gồm những nội dung gì?

Tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành 10 năm/lần ngày 1/4. Năm 2019 là lần thứ 5 thực hiện cuộc điều tra này nhằm đáp ứng các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững.

VIDEO

Lần đầu tiên tại Việt Nam, siêu thị ảo VinMart 4.0 (Virtual Store) chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, ứng dụng mua sắm ưu việt Scan & Go được VinMart mở rộng phạm vi tới 73 siêu thị trên cả nước.