Từ khoá:trang mang xa hoi twitter

Twitter siết chặt quyền tạo ứng dụng

Twitter ngày 24/7 cho biết đã xóa hơn 143.000 ứng dụng khỏi dịch vụ nhắn tin từ tháng 4 vừa qua trong một đợt xử lý các hoạt động gây hại từ các tài khoản tự động hóa.

Hàng triệu tài khoản Twitter không tin cậy sẽ bị xóa sổ

Ngày 11/7, trang mạng xã hội Twitter thông báo hàng triệu tài khoản bị cho là đáng ngờ và không tin cậy sẽ bị xóa sổ.

VIDEO

Đây là mô hình trang trại thuận tự nhiên của chàng trai trẻ người K'ho. Anh đã thành lập tổ hợp tác nuôi lợn, bò, dê dưới tán cây cà phê và cây mắc ca. Gia súc được nuôi bằng thức ăn tự nhiên, chất thải của chúng được sử dụng làm dưỡng chất cho cây lâm nghiệp, không cần bất kỳ hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật nào.