Từ khoá:ty gia bidv

Giá USD hôm nay 6/12

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

Giá USD hôm nay 4/12

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm nhẹ

Giá USD hôm nay 3/12

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ

Giá USD hôm nay 2/12 giảm mạnh

Sáng nay giá USD đồng loạt giảm và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 29/11

Sáng nay giá USD khá ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

Giá USD hôm nay 21/11

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

Giá USD hôm nay 20/11

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

Giá USD hôm nay 19/11

Sáng nay, giá USD tăng nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

Giá USD hôm nay 18/11

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

Giá USD hôm nay 8/11

Sáng nay, trong khi giá USD gần như không đổi thì đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt tăng giá.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?