ty gia bidv

Tag: ty gia bidv

 • Giá USD hôm nay 30/7 giảm mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/7 giảm mạnh

  08:41' - 30/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 27/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/7

  08:55' - 27/07/2021

  Sáng nay, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ít biến động.

 • Giá USD hôm nay 9/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/7

  08:35' - 09/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt giảm.

 • Giá USD hôm nay 8/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/7

  08:38' - 08/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD đồng loạt tăng trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 7/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/7

  08:37' - 07/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) và giá USD được các ngân hàng điều chỉnh trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 6/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/7

  08:39' - 06/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều trong khi giá USD ổn định.

 • Giá USD hôm nay 5/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/7

  08:40' - 05/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay 5/7, giá đồng USD giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 25/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 25/6

  08:51' - 25/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD tiếp tục giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cơ bản giữ nguyên.

 • Giá USD hôm nay 24/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 24/6

  08:39' - 24/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

 • Giá USD hôm nay 23/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 23/6

  08:38' - 23/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động

 • Giá USD hôm nay 22/6 tiếp tục tăng Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/6 tiếp tục tăng

  08:39' - 22/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tiếp tục tăng và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 21/6 tăng mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/6 tăng mạnh

  09:00' - 21/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tăng mạnh, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 11/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 11/6

  08:36' - 11/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

 • Giá USD hôm nay 9/6 tiếp tục giảm mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/6 tiếp tục giảm mạnh

  08:40' - 09/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tiếp tục giảm mạnh, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cơ bản ổn định và có nơi giảm nhẹ.

 • Giá USD sáng 8/6 biến động mạnh Ngân hàng

  Giá USD sáng 8/6 biến động mạnh

  09:03' - 08/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động mạnh.