Từ khoá:ty gia cny

Giá USD hôm nay 24/6

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng ổn định.

Giá USD hôm nay 14/6

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 13/6

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng giảm.

Giá USD hôm nay 12/6 tiếp tục giảm

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD tiếp tục giảm và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tăng.

Giá USD hôm nay 11/6 giảm mạnh

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng giảm.

Giá USD hôm nay 10/6

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tương đối ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 31/5

Sáng nay giá USD biến động trái chiều và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tăng nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ

Sáng nay giá USD tăng nhẹ, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.

Tỷ giá USD hôm nay 28/5

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 27/5

Sáng nay giá USD biến động nhẹ, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tăng nhẹ.

VIDEO

Giá rẻ, chất lượng tốt, người tiêu dùng càng được hưởng lợi. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là, các hãng hàng không phải cạnh tranh gay gắt về giá, nhân lực… để phục vụ hành khách, hay có thể “bắt tay nhau” để phục vụ người hành khách tốt hơn, chuyên nghiệp hơn?