ty gia ndt

Tag: ty gia ndt

 • Giá USD hôm nay 5/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/3

  08:39' - 05/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

 • Giá USD hôm nay 2/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/3

  08:41' - 02/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 1/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/3

  08:49' - 01/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD tăng nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 26/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 26/2

  08:44' - 26/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

 • Giá USD ngày 24/2 Ngân hàng

  Giá USD ngày 24/2

  08:22' - 24/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giữ ổn định.

 • Giá USD hôm nay 23/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 23/2

  08:52' - 23/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 22/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/2

  08:57' - 22/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

 • Giá Nhân dân tệ giảm mạnh Ngân hàng

  Giá Nhân dân tệ giảm mạnh

  08:47' - 19/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

 • Giá USD hôm nay 18/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/2

  08:45' - 18/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

 • Giá USD hôm nay 17/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/2

  08:46' - 17/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 9/2 giảm mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/2 giảm mạnh

  08:44' - 09/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giảm mạnh và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 8/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/2

  08:51' - 08/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 4/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 4/2

  08:47' - 04/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm nhẹ.

 • Giá đồng Nhân dân tệ sáng 2/2 giảm mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ sáng 2/2 giảm mạnh

  08:46' - 02/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay 2/2 giá đồng USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

 • Giá USD hôm nay 1/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/2

  08:49' - 01/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.