ty gia trung tam

Tag: ty gia trung tam

 • Giá USD hôm nay 15/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/9

  09:05' - 15/09/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, ngày 15/9, giá đồng USD đồng loạt tăng trong khi đồng NDT giảm.

 • Giá USD hôm nay 16/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/8

  08:37' - 16/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tăng, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 12/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/8

  08:48' - 12/08/2022

  Sáng nay, giá đồng USD không đổi, Euro biến động trái chiều và Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 26/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 26/7

  08:48' - 26/07/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định, Euro và Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD hôm nay 13/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/6

  08:51' - 13/06/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay 13/6, giá đồng USD tăng và đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 9/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/6

  08:55' - 09/06/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD giữ nguyên và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 23/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 23/5

  08:59' - 23/05/2022

  Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 9/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/5

  08:59' - 09/05/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD ổn định, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 7/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/4

  08:45' - 07/04/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.