ty gia trung tam

Tag: ty gia trung tam

 • Giá USD hôm nay 30/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/11

  08:40' - 30/11/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/11

  08:44' - 20/11/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD giữ nguyên, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động giảm.

 • Giá USD hôm nay 19/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/11

  08:39' - 19/11/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 18/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/11

  08:48' - 18/11/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD giữ nguyên, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 16/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/10

  08:29' - 16/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 15/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/10

  08:51' - 15/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động.

 • Giá USD hôm nay 14/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/10

  08:25' - 14/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD giữ ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 13/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/10

  08:47' - 13/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 5/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/10

  08:44' - 05/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

 • Giá USD hôm nay 18/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/9

  08:29' - 18/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

 • Fed giữ nguyên lãi suất: Giá USD và Nhân dân tệ cùng biến động Ngân hàng

  Fed giữ nguyên lãi suất: Giá USD và Nhân dân tệ cùng biến động

  08:31' - 17/09/2020

  Fed ngày 16/9 (giờ địa phương) thông báo duy trì mức lãi suất ở mức thấp kỷ lục gần bằng 0%, Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng có biến động .

 • Giá USD hôm nay 15/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/9

  08:34' - 15/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ, trong khi giá đồng USD duy trì ổn định.

 • Giá USD hôm nay 14/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/9

  08:53' - 14/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) duy trì ổn định.

 • Giá đồng Nhân dân tệ giảm mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ giảm mạnh

  08:34' - 09/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

 • Giá USD hôm nay 8/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/9

  08:35' - 08/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.