Từ khoá:ty gia usd vietcombank

Giá USD hôm nay 25/6

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) giảm.

Giá USD hôm nay 24/6

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng ổn định.

Giá USD hôm nay 14/6

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 13/6

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng giảm.

Giá USD hôm nay 12/6 tiếp tục giảm

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD tiếp tục giảm và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tăng.

Giá USD hôm nay 11/6 giảm mạnh

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng giảm.

Giá USD hôm nay 10/6

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tương đối ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 31/5

Sáng nay giá USD biến động trái chiều và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tăng nhẹ.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ

Sáng nay giá USD tăng nhẹ, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.

Tỷ giá USD hôm nay 28/5

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng ổn định.

VIDEO

Trong sáng nay (25/6) diễn ra môn thi đầu tiên là Ngữ văn với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động trên 4.000 thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi.