ty gia usd

Tag: ty gia usd

 • Giá USD hôm nay 13/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/5

  08:30' - 13/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

 • Giá USD hôm nay 12/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/5

  08:58' - 12/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 11/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 11/5

  08:46' - 11/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giảm nhẹ trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá đồng Nhân dân tệ sáng 10/5 tăng mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ sáng 10/5 tăng mạnh

  08:47' - 10/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động trái chiều và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 7/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/5

  08:41' - 07/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 6/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/5

  08:48' - 06/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

 • Giá USD hôm nay 5/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/5

  08:52' - 05/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 4/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 4/5

  08:39' - 04/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 29/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 29/4

  08:45' - 29/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 27/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/4

  08:54' - 27/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giảm trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD sáng hôm nay 26/4 Ngân hàng

  Giá USD sáng hôm nay 26/4

  08:45' - 26/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 23/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 23/4

  09:29' - 23/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ cũng ổn định.

 • Giá USD hôm nay 20/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/4

  09:44' - 20/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 19/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/4

  08:40' - 19/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

 • Giá USD hôm nay 16/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/4

  08:40' - 16/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.