ty gia usd

Tag: ty gia usd

 • Giá USD hôm nay 2/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/8

  08:42' - 02/08/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD biến động trái chiều, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 30/7 giảm mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/7 giảm mạnh

  08:41' - 30/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 26/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 26/7

  09:05' - 26/07/2021

  Sáng nay, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 22/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/7

  08:44' - 22/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, khi giá đồng USD có xu hướng giảm thì giá đồng Nhân dân tệ (NDT) lại tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 21/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/7

  09:11' - 21/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng ngày 21/7, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) có sự biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/7

  08:58' - 20/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, trong khi giá USD nhích tăng nhẹ thì đồng NDT lại giảm giá đáng kể

 • Giá USD hôm nay 19/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/7

  08:38' - 19/07/2021

  Giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại sáng 19/7 không có sự biến động.

 • Giá USD hôm nay 9/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/7

  08:35' - 09/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt giảm.

 • Giá USD hôm nay 8/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/7

  08:38' - 08/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD đồng loạt tăng trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 7/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/7

  08:37' - 07/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) và giá USD được các ngân hàng điều chỉnh trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 6/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/7

  08:39' - 06/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều trong khi giá USD ổn định.

 • Giá USD hôm nay 5/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/7

  08:40' - 05/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay 5/7, giá đồng USD giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 25/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 25/6

  08:51' - 25/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD tiếp tục giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cơ bản giữ nguyên.

 • Giá USD hôm nay 24/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 24/6

  08:39' - 24/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

 • Giá USD hôm nay 23/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 23/6

  08:38' - 23/06/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động