Từ khoá:ty gia vietcombank

Giá đồng USD hôm nay 17/10

Sáng nay giá USD tăng giảm trái chiều và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

Giá USD hôm nay 16/10

Sáng nay giá USD tăng nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

Giá đồng Nhân dân tệ tăng nhẹ

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.

Giá USD hôm nay 14/10

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

Giá đồng Nhân dân tệ biến động trái chiều

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

Giá USD hôm nay 10/10

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

Giá đồng nhân dân tệ tăng nhẹ

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

Giá USD hôm nay 8/10

Sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

Giá USD hôm nay 7/10

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

Giá USD hôm nay 4/10

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

VIDEO

Mất nước, nước được cấp vẫn có mùi, người dân tại những quận bị ảnh hưởng từ nguồn nước sông Đà đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Giải pháp tình thế là đi mua nước đóng chai về dùng.