ty gia vietcombank

Tag: ty gia vietcombank

 • Giá USD hôm nay 27/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/7

  08:55' - 27/07/2021

  Sáng nay, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ít biến động.

 • Giá USD hôm nay 22/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/7

  08:44' - 22/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, khi giá đồng USD có xu hướng giảm thì giá đồng Nhân dân tệ (NDT) lại tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/7

  08:58' - 20/07/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, trong khi giá USD nhích tăng nhẹ thì đồng NDT lại giảm giá đáng kể

 • Giá USD hôm nay 19/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/7

  08:38' - 19/07/2021

  Giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại sáng 19/7 không có sự biến động.

 • Giá USD hôm nay 31/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 31/5

  09:01' - 31/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá đồng USD ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 18/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/5

  08:50' - 18/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay 18/5 giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 17/5 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/5

  08:52' - 17/05/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.