Từ khoá:ty gia vietcombank

Giá USD hôm nay 21/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

Giá USD hôm nay 20/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

Giá USD hôm nay 19/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

Giá USD hôm nay 17/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 11/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

Giá USD hôm nay 7/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

Giá đồng Nhân dân tệ tăng mạnh

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

Giá USD hôm nay 5/2

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm mạnh, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.

Giá USD ngày 14/1

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 13/1

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

VIDEO

Trước diễn biến của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã gia tăng quyền lợi và đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới cho khách hàng.