ty gia vietinbank

Tag: ty gia vietinbank

 • Giá USD sáng hôm nay 26/4 Ngân hàng

  Giá USD sáng hôm nay 26/4

  08:45' - 26/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 15/4 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/4

  08:38' - 15/04/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 15/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/3

  08:38' - 15/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 12/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 12/3

  08:32' - 12/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD giữ nguyên trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động tăng.

 • Giá USD hôm nay 10/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 10/3

  08:33' - 10/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng trong khi giá đồng USD không đổi.

 • Giá USD hôm nay 9/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/3

  08:45' - 09/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, trong khi giá đồng USD tăng thì đồng Nhân dân tệ (NDT) lại giảm mạnh.

 • Giá USD hôm nay 8/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/3

  08:37' - 08/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 2/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/3

  08:41' - 02/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá đồng Nhân dân tệ tăng mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ tăng mạnh

  08:43' - 29/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.