Từ khoá:ty gia vnd ndt

Giá USD hôm nay 21/10

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?