Từ khoá:uy ban thuong vu quoc hoi

Sắp xếp các đơn vị hành chính của 7 tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương.

Các nội dung Chính phủ dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chính phủ vừa đề xuất nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Phiên họp thường kỳ năm 2020.

Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương.

Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự

Quốc hội đã ban hành một loạt nghị quyết liên quan tới công tác nhân sự.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Tiến hành công tác nhân sự

Ngày 25/11, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Kim Tiến để nhận nhiệm vụ mới

Chiều 22/11, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bỏ phiếu về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Khó xử lý các cán bộ, công chức dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Khó khăn nhất hiện nay khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là cần xử lý đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư như thế nào cho hợp lý.

Đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện xuất nhập cảnh cho người nước ngoài

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là một trong những dự án Luật dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bên lề Quốc hội: Tiếp thu, chỉnh lý nhiều điểm trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

So với dự thảo luật được xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, dự thảo luật lần này có nhiều điểm chỉnh lý.

Thông qua 3 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

Các Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao.

VIDEO

Tết Dương lịch 2020, người lao động được nghỉ 1 ngày. Người lao động làm ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.