Từ khoá:vietgap

Vĩnh Phúc hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Nhiều tín hiệu vui trong phát triển nông nghiệp sạch ven đô

Phát triển nông nghiệp ven đô ở Hải Dương đã có nhiều tín hiệu vui khi địa phương từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, xây dựng thương hiệu và thực hiện liên kết chuỗi.

Gắn kết hợp tác xã với OCOP

Những kết quả của mô hình hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP được triển khai thành công đã có hiệu ứng lan tỏa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Hà Nam phát triển nông sản sạch làm vệ tinh

Chiều 21/6, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh, liên kết chuỗi với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2019.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?