Từ khoá:vietnam airlines dai hoi co dong

Vietnam Airlines tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 10/5

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietnam Airlines sẽ xin ý kiến các cổ đông một loạt các vấn đề quan trọng, trong đó có việc sửa đổi điều lệ và sửa đổi quy chế quản trị nội bộ.

VIDEO

Tại dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô thay thế Nghị định 86 cũ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu kích thước tối thiểu của hộp đèn gắn cố định là 12*30 cm quy định chung cho tất cả taxi truyền thống và taxi công nghệ.