Từ khoá:xu huong kinh doanh

6 tháng, doanh nghiệp bổ sung vốn đăng ký gần 2,2 triệu tỷ đồng

6 tháng đầu năm, ước tính các doanh nghiệp bổ sung vốn đăng ký cho nền kinh tế gần 2,2 triệu tỷ đồng.

VIDEO

Từ ngày 1/7/2020, các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp tính theo lương cơ sở sẽ đồng loạt tăng, trong đó, đáng chú ý là tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.