1. >

Taisho đăng ký mua thêm cổ phần của Dược Hậu Giang

Facebook Share

BNEWS.VN Taisho Pharmaceutical Co,.Ltd vừa đăng ký mua thêm cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.

Taisho đăng ký mua thêm cổ phần của Dược Hậu Giang

Taisho Pharmaceutical Co,.Ltd vừa đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) từ ngày 15/5 đến 13/6.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Trước giao dịch, Taisho đang sở hữu 66,4 triệu cổ phiếu, chiếm 50,78% vốn Dược Hậu Giang.

Nếu giao dịch toàn bộ lượng đăng ký trên, Taisho sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kết quả điều tra nội bộ công ty Nissan Motor cho thấy CEO Saikawa đã nhận gần 47 triệu yen (434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp, song báo cáo điều tra cho rằng điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

ncif