Thành lập thị trấn Vĩnh Viễn (Hậu Giang) và thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên)

13:42' - 27/03/2019
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn và thị xã Mỹ Hào.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số: 655/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số: 656/NQ-UBTVQH14về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào.

Thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Theo Nghị quyết số 655, thị trấn Vĩnh Viễn được thành lập trên cơ sở toàn bộ 40,72 km2 diện tích tự nhiên và 11.142 người của xã Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Địa giới hành chính thị trấn Vĩnh Viễn: Đông giáp các xã Thuận Hưng và Vĩnh Thuận Đông; Tây giáp xã Vĩnh Viễn A; Nam giáp các xã Lương Tâm và Xà Phiên; Bắc giáp huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh.
Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Vĩnh Viễn và 07 xã: Lương Nghĩa, Lương Tâm, Thuận Hòa, Thuận Hưng, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn A và Xà Phiên. Tỉnh Hậu Giang có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 01 thành phố, 02 thị xã và 05 huyện; 76 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 12 phường, 11 thị trấn và 53 xã.

Thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết số 656 nêu rõ, thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở toàn bộ 79,36 km2 diện tích tự nhiên và 158.673 người của huyện Mỹ Hào. Địa giới hành chính thị xã Mỹ Hào: Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp huyện Yên Mỹ; Nam giáp huyện Ân Thi; Bắc giáp huyện Văn Lâm.

Thành lập 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào gồm:

Thành lập phường Bạch Sam trên cơ sở toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên và 11.037 người của xã Bạch Sam. Địa giới hành chính phường Bạch Sam: Đông giáp phường Minh Đức; Tây giáp phường Phùng Chí Kiên; Nam giáp xã Xuân Dục và xã Ngọc Lâm; Bắc giáp xã Dương Quang và xã Cẩm Xá;
Thành lập phường Bần Yên Nhân trên cơ sở toàn bộ 5,72 km2 diện tích tự nhiên và 24.777 người của thị trấn Bần Yên Nhân. Địa giới hành chính phường Bần Yên Nhân: Đông giáp phường Nhân Hòa và phường Dị Sử; Tây và Nam giáp huyện Yên Mỹ; Bắc giáp huyện Văn Lâm và phường Phan Đình Phùng;
Thành lập phường Dị Sử trên cơ sở toàn bộ 6,71 km2 diện tích tự nhiên và 19.413 người của xã Dị Sử. Địa giới hành chính phường Dị Sử: Đông giáp phường Phùng Chí Kiên; Tây giáp huyện Yên Mỹ và phường Bần Yên Nhân; Nam giáp huyện Yên Mỹ và xã Hưng Long; Bắc giáp phường Nhân Hòa và xã Cẩm Xá;
Thành lập phường Minh Đức trên cơ sở toàn bộ 5,64 km2 diện tích tự nhiên và 11.528 người của xã Minh Đức. Địa giới hành chính phường Minh Đức: Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp phường Bạch Sam; Nam giáp tỉnh Hải Dương và xã Ngọc Lâm; Bắc giáp xã Dương Quang và xã Hòa Phong;
Thành lập phường Nhân Hòa trên cơ sở toàn bộ 6,21 km2 diện tích tự nhiên và 17.163 người của xã Nhân Hòa. Địa giới hành chính phường Nhân Hòa: Đông giáp xã Cẩm Xá; Tây giáp phường Bần Yên Nhân; Nam giáp phường Dị Sử; Bắc giáp phường Phan Đình Phùng;

Thành lập phường Phan Đình Phùng trên cơ sở toàn bộ 7,52 km2 diện tích tự nhiên và 11.815 người của xã Phan Đình Phùng. Địa giới hành chính phường Phan Đình Phùng: Đông giáp huyện Văn Lâm và xã Cẩm Xá; Tây và Bắc giáp huyện Văn Lâm; Nam giáp phường Bần Yên Nhân, phường Nhân Hòa và xã Cẩm Xá;
Thành lập phường Phùng Chí Kiên trên cơ sở toàn bộ 4,47 km2 diện tích tự nhiên và 9.467 người của xã Phùng Chí Kiên. Địa giới hành chính phường Phùng Chí Kiên: Đông giáp phường Bạch Sam; Tây giáp phường Dị Sử; Nam giáp xã Hưng Long và xã Xuân Dục; Bắc giáp xã Cẩm Xá.
Sau khi thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường (thị xã Mỹ Hào), thị xã Mỹ Hào có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường: Bạch Sam, Bần Yên Nhân, Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Phùng Chí Kiên và 06 xã: Cẩm Xá, Dương Quang, Hòa Phong, Hưng Long, Ngọc Lâm, Xuân Dục. Tỉnh Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã; 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 14 phường và 08 thị trấn.
Nghị quyết cũng nêu thành lập Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hào. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào.
Cả hai Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục