Thanh tra công tác cán bộ tại Sở Công Thương Hậu Giang

14:09' - 19/03/2018
BNEWS Ngày 19/3, Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ do ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn, đã công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ đối với Sở Công Thương Hậu Giang.

Cùng với Sở Công Thương, trong 45 ngày làm việc tại Hậu Giang, Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra công tác cán bộ của tất cả các địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và nhiều sở, ngành của tỉnh như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 22/4, tại tỉnh Hậu Giang, Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các công tác như: quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước.
Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh chỉ đạo các địa phương, đơn vị của tỉnh phải chuẩn bị chu đáo, chủ động phối hợp với với Đoàn thanh tra thực hiện theo kế hoạch đề ra. Các địa phương, đơn vị sắp xếp, bố trí đầy đủ cán bộ đúng thành phần để tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra đạt kết quả tốt nhất.

Những vị trí, công việc mà người thực hiện nay đã được chuyển công tác khác nhưng nếu cần thiết sẽ chỉ đạo, sắp xếp những người này cùng tham dự để kết quả thanh tra được chu đáo, chính xác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục