1. >

Thiên Long báo lãi quý IV/2019 tăng 111%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) ghi nhận doanh thu qúy IV/2019 đạt 948 tỷ đồng, tăng 26%.

Thiên Long báo lãi quý IV/2019 tăng 111%

Giá vốn tăng ít hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 32%, lên 340 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 34,2% lên 35,8%.

Chi phí bán hàng tiếp tục tăng lên 153 tỷ đồng và cũng là mức tăng cao nhất từ khi công ty công bố báo cáo tài chính.

Trước đó trong quý III, hoạt động tiếp thị, truyền thông, quảng bá phát triển, thúc đẩy chi phí bán hàng tăng 27% khiến lợi nhuận sau thuế giảm.

Chi phí doanh nghiệp quý IV/2019 tăng nhẹ 1% lên 78 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 111% lên 95 tỷ đồng nhờ tình hình bán hàng thuận lợi.

Cả năm 2019, doanh thu Thiên Long đạt 3.256 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận sau thuế là 349 tỷ đồng, tăng 19%. Như vậy, công ty vượt 1% kế hoạch doanh thu và 7% kế hoạch lợi nhuận.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu nho của Hàn Quốc trong năm 2019 đạt hơn 27 tỷ won, tương đương 23 triệu USD, trở thành thị trường nhập khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc.

ncif