Thiếu cơ sở về giá để lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng

15:48' - 21/05/2020
BNEWS Hiện một số địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ này do việc điều tra, khảo sát để xác định đơn giá nhân công, giá ca máy trên thị trường.
Một trong những khó khăn được Bộ Xây dựng nêu ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng là thiếu cơ sở về giá phục vụ cho việc lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, giá gói thầu xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn (hoặc đi qua) một số tỉnh, thành phố. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các dự án chậm cả thủ tục lẫn tiến độ thực hiện. 
Theo Bộ Xây dựng, tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm công bố đầy đủ, đúng định kỳ giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, chỉ số giá xây dựng, ban hành đơn giá xây dựng công trình… phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, một số địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ này do việc điều tra, khảo sát để xác định đơn giá nhân công, giá ca máy trên thị trường cần có sự phối hợp của các cơ quan liên quan và thời gian, kinh phí, nhân lực để thực hiện. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc điều tra, khảo sát cũng phải tạm dừng thực hiện.
Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc này, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp xử lý trong việc áp dụng và công bố đơn giá nhân công, giá ca máy để lập dự toán xây dựng cho những công trình, dự án trên địa bàn địa phương chưa công bố đơn giá nhân công, giá ca máy.
Cụ thể, với trường hợp này, Bộ Xây dựng đề xuất cho phép người quyết định đầu tư, trên cơ sở khung giá nhân công, nguyên giá ca máy theo quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BXD (hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng), Thông tư 11/2019/TT-BXD (hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng), chủ động xem xét, quyết định đơn giá nhân công, giá ca máy làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá gói thầu.
Sau khi UBND cấp tỉnh công bố đơn giá nhân công, giá ca máy, yêu cầu chủ đầu tư cập nhật ngay khi xác định chi phí đầu tư xây dựng tại bước tiếp theo (trừ trường hợp đã đóng thầu).
Về công bố đơn giá nhân công, giá ca máy, nên cho phép UBND cấp tỉnh căn cứ dữ liệu về đơn giá nhân công, giá ca máy hiện có phù hợp với khung đơn giá nhân công, nguyên giá ca máy quy định tại các Thông tư để hướng dẫn quản lý chi phí trên địa bàn trong trường hợp chưa kịp thực hiện khảo sát, lấy số liệu – Bộ Xây dựng nêu vấn đề.
Đặc biệt, trong thời gian các Bộ, địa phương thực hiện rà soát định mức xây dựng chuyên ngành, đặc thù đã công bố trước đây thì cho phép người quyết định đầu tư xem xét, quyết định lựa chọn việc sử dụng cơ sở dữ liệu hiện có về hệ thống định mức làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá gói thầu.
Bộ Xây dựng đề xuất, sau khi Bộ ngành, địa phương ban hành định mức chuyên ngành, đặc thù, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện cập nhật ngay khi xác định chi phí đầu tư xây dựng tại bước tiếp theo (trừ trường hợp đã đóng thầu)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục