Thu ngân sách 7 tháng đạt 55% dự toán

17:20' - 04/08/2017
BNEWS Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến hết tháng 7/2017 ước đạt 666,68 nghìn tỷ đồng, bằng 55% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, số thu nội địa 7 tháng qua ước đạt 532,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán, tăng 9,4%; thu từ dầu thô ước đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán, tăng trên 16%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 165 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, tăng 8,9 % so với cùng kỳ năm trước.
Thu ngân sách 7 tháng đạt 55% dự toán. Ảnh: TTXVN
Bộ Tài chính cho biết tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 56% dự toán trở lên, trong đó không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 12 địa phương đạt trên 62% dự toán; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.
Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán (dưới 56%); 11 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ do nguyên nhân khách quan như Vĩnh Phúc do giảm thu từ hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô; Thái Bình chủ yếu do giảm thu thuế bảo vệ môi trường từ mặt hàng xăng, dầu; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tuyên Quang chủ yếu do giảm thu từ các công ty thủy điện.
Tổng chi NSNN 7 tháng đạt 695,16 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016 với số chi đầu tư phát triển đạt khoảng 119,36 nghìn tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán, tăng 15,1% cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, NSNN đã thực hiện chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi nhà nước cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đạt 58,2% dự toán.
Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản, những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác giải ngân vốn đầu tư tại các phiên họp thường kỳ Chính phủ những tháng gần đây đã và đang tạo chuyển biến trong thanh toán vốn đầu tư. Ước tính vốn đầu tư thanh toán trong tháng 7 tăng khoảng 1,8 lần so với tháng 6.
Chi trả nợ lãi 62,29 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng 15,1% so cùng kỳ năm 2016. Chi thường xuyên 511,29 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2016.
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhìn chung, các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc tổ chức triển khai các giải pháp quản lý chi NSNN đã đề ra theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017.
Như vậy, đến hết tháng 7/2017, bội chi ngân sách trung ương ước là 87.200 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 50,6% dự toán; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục