Thực hư thông tin giáo viên ở Hà Nội không được cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học

17:40' - 14/06/2024
BNEWS Ngày 14/6, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh đã thông tin về nội dung phản ánh “63 giáo viên Hà Nội tố bị bùng tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sỹ.

Ngày 14/6, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, thông tin phản ánh “63 giáo viên Hà Nội tố bị bùng tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ” là không chính xác.

 

Theo ông Trần Đình Cảnh, xuất phát từ yêu cầu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐ ngày 19/7/2002 quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, trong đó giao UBND thành phố xây dựng và thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học trẻ, chuyên gia giỏi, người có trình độ tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 168/2002/QĐ-UBND ngày 19/7/2002 về việc quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao; Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 5/8/2003 về việc thành lập Quỹ Ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội).

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh, Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội được thành lập nhằm mục tiêu ưu đãi, khuyến khích, trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội.

Quyết định cử đi đào tạo sau đại học của UBND thành phố Hà Nội là căn cứ pháp lý để Quỹ ưu đãi và khuyến khích đào tạo tài năng thành phố Hà Nội chi trả kinh phí hỗ trợ. Đối với 63 trường hợp là viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo chưa được UBND thành phố quyết định cử đi học, do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội.

Về việc giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 1230/UBND-NC ngày 25/4/2024 giao Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội “tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND thành phố quyết định cử đi đào tạo, quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học”.

UBND thành phố Hà Nội cũng đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (trong đó có Nghị quyết số 14/2013/NQ- HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND thành phố và Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND Thành phố) trình thành phố ban hành sau khi Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin từ tập thể 63 giáo viên thuộc nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội cho biết, từ tháng 6 đến tháng 12/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành nhiều quyết định về việc cử giáo viên đi học thạc sĩ năm 2019. Sau thời gian thời gian học tập tại các trường đại học chính quy, 63 giáo viên đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng thạc sĩ theo chuyên ngành đã trúng tuyển trước đó.

Năm 2020, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triệu tập các giáo viên tới hoàn tất hồ sơ để nhận kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm chờ đợi, vào tháng 5/2024, 63 giáo viên thuộc diện được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử đi học thạc sĩ, đã hoàn thành chương trình học, bất ngờ nhận được thông tin không được UBND thành phố quyết định cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định. Theo đó, nhiều giáo viên bày tỏ băn khoăn, đề nghị làm rõ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục