Thúc tiến độ thực hiện dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

18:22' - 27/04/2023
BNEWS Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 155/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Theo kết luận, Dự án đang chậm tiến độ so với yêu cầu. Trong đó, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và dự án thành phần 3 có vai trò quan trọng, quyết định thời gian hoàn thành Dự án.

Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phó Thủ tướng đánh giá cao UBND tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai công tác thu hồi đất của Dự án và thực hiện tái định cư bảo đảm đời sống của người dân. UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trong đó yêu cầu bàn giao mặt bằng cho thi công tuyến đường giao thông kết nối số 2 trong tháng 6 năm 2023.

Về triển khai hạng mục Nhà ga hành khách, việc đấu thầu không thành công gói thầu số 5.10 lần 1 đã thể hiện những hạn chế thiếu chủ động, sự chuyên nghiệp của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) trong triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của nhà nước.

Vì vậy, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ACV nghiêm túc kiểm điểm; căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, khẩn trương kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực cho ACV để thực hiện dự án thành phần quan trọng này; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2023.

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tư pháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng ACV rà soát kỹ lưỡng nội dung hồ sơ mời thầu để cập nhật, hoàn thiện.

ACV tiếp thu ý kiến xác đáng của đại diện các cơ quan phát biểu tại cuộc họp và tại các văn bản góp ý, tham khảo ý kiến phản hồi về nội dung hồ sơ mời thầu đã phát hành của các nhà thầu để điều chỉnh hồ sơ mời thầu cho phù hợp (nếu cần thiết).

Trường hợp cần thiết, ACV tổ chức thêm hội nghị tiền đấu thầu với sự tham gia của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện quá trình tổ chức đấu thầu lần 2 và hồ sơ mời thầu đã phát hành (các điều kiện mời thầu, tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, tiêu chuẩn về chất lượng, thiết bị, đặc biệt là thiết bị nhà ga hàng không quốc tế lắp đặt vào công trình, rà soát và cập nhật dự toán (nếu cần thiết), nhất là các đơn giá mới, đặc thù (chưa có định mức, đơn giá trong nước) đảm bảo mục tiêu lựa chọn được nhà thầu uy tín, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện gói thầu.

Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trong việc huy động chuyên gia, tổ chức tư vấn có kinh nghiệm trên thế giới trong công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát, quản lý và tổ chức thực hiện dự án.

Sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học, tư vấn có chuyên môn sâu để hỗ trợ trong quá trình tổ chức đấu thầu, chấm thầu, thẩm định kết quả đấu thầu, thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng, giám sát thi công, tổ chức nghiệm thu...

Chỉ đạo các nhà thầu thi công khắc phục ngay tình trạng bụi đất trên công trường và khu vực lân cận, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến quá trình thi công của các gói thầu khác cũng như đời sống dân sinh vùng Dự án.

Đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo phương án triển khai thi công ngay hạng mục san lấp mặt bằng giai đoạn 2 để không ảnh hưởng đến quá trình vận hành khai thác Cảng hàng không.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ: Giao thông Vận tải, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai các hạng mục công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc Dự án thành phần 1. Bộ Giao thông vận tải kịp thời lựa chọn nhà đầu tư tại Dự án thành phần 4.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ACV triển khai các thủ tục để xây dựng tường rào bảo vệ toàn bộ diện tích 5.000 ha của dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xác định chính xác mức vốn chưa giải ngân thuộc giai đoạn 2016 - 2020 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Giao thông Vận tải (là cơ quan thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành) chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện Tờ trình về điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình báo cáo, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục