Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp ​5.000 tấn gạo cho các tỉnh bị lũ lụt

15:57' - 20/10/2020
BNEWS Tổng cục DTNN cho biết đã ban hành các quyết định giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai xuất cấp khẩn cấp 5.000 tấn gạo nhằm kịp thời hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.
Theo đó, quyết định số 662/QĐ-TCDT giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xuất 1.000 tấn gạo cho tỉnh Hà Tĩnh; quyết định số 663/QĐ-TCDT ngày 19/10/2020 giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên xuất 3.000 tấn gạo cho các tỉnh Quảng Bình 1.000 tấn; Quảng Trị 1.000 tấn; Thừa Thiên Huế 1.000 tấn; quyết định số 664/QĐ-TCDT ngày 19/10/2020 giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng xuất 1.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Nam.

Để kịp thời triển khai việc xuất cấp gạo hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh; Quảng Bình; Thừa Thiên Huế; Quảng Nam và Quảng Trị đề nghị các địa phương sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng định mức theo quy định. 

Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của địa phương khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trong việc giao, tiếp nhận gạo tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, để đảm bảo hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời đưa gạo dự trữ quốc gia tới tận tay người dân, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chuẩn bị sẵn sàng nguồn gạo, xây dựng kế hoạch xuất kho, bốc xếp, vận chuyển để bảo đảm giao gạo kịp thời theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương.
Đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh và các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân phối gạo hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng gạo dự trữ quốc gia đến đối tượng thụ hưởng; bảo đảm chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia của Chính phủ để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ được hiệu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.
Quyết định được ban hành nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 363/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1599/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh 1.000 để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục