Tổng cục Thống kê và NEU: Hợp tác chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê

11:55' - 13/07/2020
BNEWS Những nội dung hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê được ký kết sẽ mở ra những tiềm năng mới, cơ hội mới cho sự hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Tổng cục Thống kê.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã được bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và ông Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân ký kết sáng 13/7, tại Hà Nội.
Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhấn mạnh, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đánh dấu cột mốc quan trọng hướng tới tăng cường khai thác thế mạnh sử dụng hiệu quả năng lực mỗi bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi bên trong thời gian tới; đồng thời, thể hiện một mối quan hệ bền chặt lâu dài giữa Tổng cục Thống kê và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
“Việc ký kết biên bản hợp tác giữa 2 cơ quan sẽ không chỉ gắn kết mà còn tạo tiền đề vững chắc để 2 cơ quan phối hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển về mọi mặt trong tương lai”, bà Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.
Ông Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng cho rằng, những thông tin thống kê không chỉ là nền tảng, cơ sở cho việc hoạch định chính sách, quản lý kinh tế xã hội của đất nước mà còn thể hiện sự phát triển của xã hội, sự minh bạch, tính chính xác kịp thời của thông tin thống kê; thông tin thống kê không chỉ thể hiện sức khỏe của nền kinh tế phát triển của xã hội; quan trọng hơn đó là thể hiện trình độ phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục Thống kê ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong bộ máy quản lý của đất nước.
“ Tôi tin tưởng rằng, những nội dung ký kết ngày hôm nay sẽ mở ra những tiềm năng mới, cơ hội mới cho sự hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Tổng cục Thống kê”, ông Phạm Hồng Chương nhấn mạnh.
Sau khi đánh giá, trao đổi về nhu cầu, khả năng và lợi ích của mỗi bên, Tổng cục Thống kê và Trường Đại học Kinh tế quốc dân đồng ý ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên cho giai đoạn 2020-2025 (sau đây được gọi là “Bản ghi nhớ”).

Mục đích hợp tác giữa hai bên nhằm khai thác thế mạnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực của mỗi bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi bên.
Việc hợp tác giữa hai bên được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực của mỗi bên; bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Bản ghi nhớ này là thỏa thuận khung, quy định các nguyên tắc chung về các lĩnh vực sẽ hợp tác của hai bên.

Từng nội dung hợp tác cụ thể sẽ được thỏa thuận và quy định trong các Hợp đồng hợp tác riêng biệt, phù hợp với khả năng, yêu cầu và lợi ích của hai bên theo từng mục tiêu cụ thể cho mỗi giai đoạn nhưng không mâu thuẫn với các điều khoản đã được thống nhất trong Bản ghi nhớ này.
Nội dung hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Trường Đại học Kinh tế quốc dân bao gồm: hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu; hợp tác trong triển khai các hoạt động thống kê; hợp tác trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và tuyển sinh; hợp tác trong nghiên cứu khoa học.
Theo đó, Tổng cục Thống kê sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê; cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế xã hội trong và ngoài nước cho bên B trong các lĩnh vực.

Nội dung, phương thức cụ thể do hai bên thống nhất tại từng thời điểm để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập theo đúng quy định của pháp luật; hợp tác khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hiện có của ngành thống kê để tư vấn cho các cấp trong hoạch định chính sách.
Cùng với đó, khai thác tiềm năng đội ngũ giảng viên, sinh viên phục vụ công tác thu thập thông tin thống kê, phân tích dự báo, cập nhật thông tin phục vụ hoạt động thống kê nhà nước; đồng thời, viết bài, tham gia hội thảo khoa học trong và ngoài nước; viết bài về lĩnh vực thống kê cho các tạp chí trong và ngoài nước nhằm nâng cao uy tín của ngành thống kê Việt Nam.
Bên cạnh đó, 2 bên sẽ thực hiện tư vấn theo đề nghị của nhau về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng; tham gia nghiên cứu ứng dụng những thành tựu về công nghệ, phương pháp phân tích thống kê tiên tiến trên thế giới để triển khai vào thực tiễn; tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về thống kê và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động thống kê…
Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày 13/7/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục